Ung allvarlig kvinna framför bokhyllor på biblioteket.

Rinkeby bokfestival kommer tillbaka efter över 20 år. Den 26 och 27 maj kommer Rinkeby Folkets Hus tillsammans med Rinkeby bibliotek att arrangera bokfestivalen. Syftet bakom evenemanget är att lyfta läsandet och litteraturen i området.

Sorin Masifi och Maria Bodin delar på rollen som projektledare för evenemanget, där de kommer att ansvara för olika områden.
– Det finns ingen bokfestival i Stockholm därför känner vi att den är relevant för hela staden. Många aktiviteter är oftast bundna till innerstaden och stadskärnan, så vi tycker att det är viktigt för området att det händer saker här med. Att sätta ihop ett program som kan locka människor från alla åldersgrupper och i ett område som känns nära för många, ökar förhoppningsvis chansen att fler blir intresserade., säger Sorin Masifi.

I denna stadsdel är det mycket som lagts ner genom åren vilket är sorgligt

Hon ser möjligheten att tända gnistan i ett område som Rinkeby igen.
– I denna stadsdel är det mycket som lagts ner genom åren vilket är sorgligt. Detta event kanske blir ett sätt att vända på trenden där man ser potentialen och börjar förvalta frågor. Mötet mellan skönlitteratur och vetenskap kanske blir mer intressant om den äger rum här, och utifrån en specifik frågeställning som berör folk från dessa områden.

För att engagera ungdomar ska bokfestivalen innehålla både workshops, boksamtal och andra aktiviteter.
– Här finns det ungdomar som skulle kunna föra författarsamtal på egen hand. Exempelvis under Nobel, en tradition som Rinkeby bibliotek arrangerar årligen, där har man skolelever som samtalar med nobelpristagaren i skönlitteratur. Vi vill gärna låta oss inspireras av liknande format, säger hon.

Projektledaren hoppas att bokfestivalen kan bidra till inspiration och möten mellan publik och deltagare, men hur beror på en mängd andra faktorer som de inte har kontroll över, menar hon.
– Förhoppningen är att väcka ett intresse so kan fortsätta växa, men då behöver även andra instanser engagera sig. Att fler ska vilja bidra till den här platsen, säger Sorin Masifi.

Många av framtidens författare kommer att ha invandrarbakgrund

Festivalen kommer ägna sig åt skönlitteratur och sakprosa som skildrar möten, erfarenheter och konflikter i ett mångkulturellt samhälle. Tanken är att få besök av både utländska, inhemska och lokala författare som förhoppningsvis kan inspirera den nya generationen att se styrkan i litteraturen.

– Att anordna en bokfestival känns självklart, dels för att det fanns en här i området på 1990-talet, men framförallt för att vi har ett sådant bra samarbete med biblioteket. Vi försöker ordna många aktiviteter, som främjar läsandet och förbättrar skolresultaten i Rinkeby, säger Carl Hamilton, ordförande för Rinkebys Folkets hus.

Carl Hamilton är också tydlig med att bokfestivalen är viktig för förståelsen av landets litteratur i ett bredare perspektiv.
– Vi vill skapa en bokfestival som visar att invandrarnas livserfarenhet är en del av Sveriges och kommer att påverka svensk litteratur i grunden. Många av framtidens betydelsefulla svenska författare kommer att ha invandrarbakgrund, sade han.

Den 27 maj kommer framför allt ägnas åt barn- och ungdomslitteratur. Något som verksamhetschefen för Rinkeby Folkets Hus, Fardosa Omar, anser är extra viktigt.
– Att lyfta representation och visa att det finns författare och litteratur som barn- och ungdomar från våra områden kan spegla sig i, säger hon.

Vi vill väcka det litterära intresset hos dessa barn

Fardosa Omar ser begränsningar i litteraturens värld och menar att det finns fler perspektiv än vad som oftast framställs.
– Vi behöver hitta en plattform som visar att vägen till litteratur inte behöver komma från en akademisk familj. Idag är den dominerad av den vita kulturen. Barnen som inte ser sig själva i litteraturen har svårare att ta till sig den. Vi vill väcka det litterära intresset hos dessa barn.

Fardosa Omar i halvfigur.

Att visa en positiv bild av Rinkeby är viktigt för Fardosa Omar, och hon menar att evenemanget ger området möjlighet till detta.
– Vi vill komma i kontakt med den litterära världen och visa en annan sida av Rinkeby. Eventet kallas för en bokfestival för att det ska låta engagerande, att man firar läsandet. Detta event kopplar Rinkeby till något som är bra.

Som en av arrangörerna har hon tydliga mål för framtiden.
– Med denna bokfestival hoppas vi kunna attrahera människor utanför Rinkeby att ta sig hit. Målet med denna aktivitet är också att invånarna i vårt samhälle ska känna att den litterära världen är nära, för då är chansen större att man söker sig till den, säger Fardosa Omar.

Suleiman Ibrahim

Print Friendly, PDF & Email