Larmanläggning på ett hustak.

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallad Hesa Fredrik, fungerar. I dag, måndagen den 7 mars, klockan 15.00 är det åter dags att testa signalen.

– Utifrån det försämrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde vill vi understryka att detta är ett planerat test av systemet, så att ingen blir orolig i onödan. Dessa tester genomförs regelbundet och enligt ett fastställt schema för att säkerställa att systemet fungerar som det ska, säger Björn Westerdahl, kommunikationschef på Storstockholms brandförsvar, på brandförsvarets hemsida.

Varningssystemet används vid allvarliga händelser som påverkar samhället i stort

Vid en kris är det viktigt att snabbt få tillgång till pålitlig information. Varningssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor, allvarliga händelser och andra typer av kriser som påverkar samhället i stort. Det kan till exempel handla om ett gasutsläpp eller en stor brand. VMA, som även brukar kallas Hesa Fredrik, kan också användas som beredskapslarm och flyglarm om landet skulle hamna i krig. 

Utomhussignalen ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas sedan under minst två minuter.

Information sänds ut i:

  • Sveriges Radios FM-kanaler
  • Sveriges Television
  • Sveriges Utbildningsradio
  • TV4
  • Kanal 5
  • Kanal 9

Det är bra att känna till att larmet testas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Under 2022 testas signalen följande datum:

7 mars
13 juni (observera 13 juni på grund av att nationaldagen är första måndagen)
5 september
5 december

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Print Friendly, PDF & Email
Annons: