Birgitta Bengtsson var en av dem som var med och anordnade föreningslivets firande av Rinkeby 50 år i Folkets Hus. Hon är en av Rinkebys veteraner och har bott i byn sedan 1971.
– Jag har varit lärare och sedan rektor i sammanlagt 38 år i skolans värld. Men sedan år 2011 är jag pensionär.

Hon minns åren på Kvarnbyskolan med värme.
– Vi hade kompetent, engagerad och duktig personal både inom fritids och skola. De tog med barnen till museum, till Dramaten och olika kulturella aktiviteter. Många av barnen hade inte varit där med sina föräldrar.

Birgitta minns att eleverna på Kvarnbyskolan var duktiga.
– Våra unga utmärkte sig för att de läste så förträffligt och fick så bra resultat. Det skrevs i tidningarna om oss. Vi använde oss av en helordsmetod som gjorde att barnen lärde sig snabbt att läsa.

Hon minns åren på Kvarnbyskolan med värme

Många av lärarna bodde i Rinkeby på den tiden och det var ont om bostäder. Men senare flyttade många av dem, men de flesta jobbade kvar i byn.
 – Vi hade även en bra särskola, där de eleverna gjorde samma saker som de andra barnen i skolan.

Visst är Birgitta väl medveten om de problem som finns i området.
– Men det finns problem i överallt. Jag trivs väldigt bra här och det har jag gjort under alla år. Jag har trevliga grannar, som är vänliga och hjälpsamma. Det är god stämning, helt enkelt.

Krista Sirviö

Print Friendly, PDF & Email