Det definitiva beslutet om att sälja Tensta gymnasium och Tensta träff skulle formellt ha fattats av kommunfullmäktige på måndagskvällen. Men vid sammanträdet i stadshuset krävde minoriteten att ärendet återremitteras.
– Vi tycker inte att majoriteten har undersökt alla möjliga alternativ, säger socialdemokraternas oppositionsborgarråd Kadir Kasirga.

Ett ärende kan återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ vill att frågan ska utredas en gång till och krävde därför en återremiss.

– Vi anser att det saknas en risk- och konsekvensanalys.

I april förra året beslutade majoriteten i SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, att Tensta Träff och Tensta Gymnasium ska läggas ut till försäljning. I början av november meddelade Sisab att fastigheten Tensta gymnasium, som också innefattar Tensta träff, var såld. Och den 11 november stod det klart att fastighetsbolaget Hemsö köpt fastigheten.

– Hemsö har sagt att de vill etablera ett utbildningscampus i området, precis det som vi föreslog under förra mandatperioden. Varför kan inte staden göra det i så fall? Hemsö kan ju sälja vidare, då har staden inget att säga till om. 

Nu hoppas oppositionen att Miljöpartiet ska ändra sig i frågan om försäljning

Nu hoppas oppositionen att Miljöpartiets representanter ska ändra sig i frågan om försäljning av Tensta gymnasium och Tensta träff.

– På det nationella planet säger Miljöpartiet att de är emot marknadsskolan, men lokalt agerar de annorlunda. Det som behövs i Järva är att staden gör kraftfulla investeringar.

Om en månad kommer frågan upp i kommunfullmäktige igen.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Annons: