Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade på senaste sammanträdet att medborgarkontoret ska samlokaliseras med Tensta bibliotek. Beslutet togs bakom lyckta dörrar utan möjlighet för allmänheten att ställa frågor.

Stadsdelsförvaltningen skriver i tjänsteutlåtandet att förslaget om samlokalisering är i linje med vad som anges i stadens budget för 2020 där samlokalisering av stadsdelarnas medborgarservice och folkbibliotek ska utredas i syfte att förenkla för medborgarna. Det betyder att förslaget är i linje med majoritetens uttalade politik och en besparing.

Vidare kan läsas i tjänsteutlåtandet att mer verksamhetsanpassade lokaler för medborgarkontoret bedöms kunna bidra till en bättre arbetsmiljö och en bättre service och ökad tillgänglighet för medborgare och besökare.

Oppositionen har varit ovanligt tyst

Men beslutet innebär att det blir mindre yta för båda verksamheterna. Oklart är också vad som ska hända med den viktiga läxläsningsverksamheten, den offentliga datasalen och den välutrustade språk- och barnboksavdelningen på Tensta bibliotek.

Oppositionen har varit ovanligt tyst i den här frågan. Visserligen lade representanterna för V och S fram ett särskilt uttalande. De meddelade att de ”är positiva till en samlokalisering av bibliotek och medborgarkontor.” Men påpekade det motsägelsefulla i att flytta biblioteket till mindre lokaler när det är fler besökare som är målsättningen. ”Här saknar vi en mer utförlig konsekvensanalys.” De underströk också behovet av Tensta Träff.

Men sedan fattade nämnden ett enigt beslut

Men sedan fattade nämnden ett enigt beslut att flytta biblioteket och Medborgarkontoret till Livstyckets gamla lokaler.

Socialdemokraterna i Tensta håller inte med. De vill inte att Tensta bibliotek ska flyttas till Tenstagången. ”Flytten av biblioteket är ett hugg i Tenstas hjärta”, skrev de i en insändare.

Även Karin Ploen från Feministiskt initiativ är kritisk och skriver:
”Vi är rädda för att en samlokalisering i den föreslagna lokalen leder till ett minskat utbud, färre personal och dålig kvalitet i form av trängsel. Vart ska medborgarkontorets besökare ta vägen? Det är redan många besökare till medborgarkontoret! Med trängsel ska de ta kölapp och på den begränsade ytan kan samtal och rådgivning uppfattas störande samtidigt som bibliotekets besökare behöver en tyst miljö och möjlighet att koncentrera sig och läsa i lugn och ro. En mer central placering kan också innebära fördelar, men ”centralt” är ett relativt begrepp. Boende i Hjulsta har Tensta bibliotek som sitt närmaste bibliotek och för Hjulstabor skulle förslaget betyda att de får längre till biblioteket”.
Fi är ersättare i nämnden och får inte delta i besluten.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email