I kväll på stadsdelsnämndens möte i Spånga Folkan fattas beslut om hur föreningsbidragen fördelas inför 2020. Av 31 ansökningar får 13 föreningar avslag och 18 får helt eller delvis beviljade anslag.

Den förening som får mest pengar denna gång är Somaliska föräldrar och modersmålsföreningen. De får 260 000, föreslår förvaltningen, men är sannolikt inte nöjda med det. Föreningen ansökte om 1 650 000.

Spånga Företagarförening föreslås få 150 000, likaså Tensta Hjulsta kvinno- och tjejjour och Internationella Bekantskaper.

Järva Folkets Park, Tensta 4H, Global Village och Spånga Blåband 100 000 vardera.

De föreningar som blir utan bidrag är antingen grundade för sent (Gääcda) kom in med ansökan för sent (Musiker utan gränser) har andra brister i ansökan (Tensta United IS, Global Green Band, m.fl.) eller oklarheter hur föreningen styrs (Geesgud).

Den förening som sedan flera år brukar få mest pengar är Verdandi, men nu blir de utan. Istället förordar förvaltningen att ett IOP, idéburet offentlig partnerskap, ska ingås med föreningen.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Läs mer: https://edokmeetings.stockholm.se/committees/spanga-tensta-stadsdelsnamnd/mote-2019-12-12

Print Friendly, PDF & Email
Annons: