Vad Ayan Mohamed vet var det tio grupper som sprang för att fira Internationella kvinnodagen. Fyra grupper sprang i Tensta, två i Hjulsta, två i Husby och en nere på gräset längsmed Tensta och Hjulsta. Det kan vara fler, men det är de Ayan känner till.

Målet var hundra grupper, men Ayan är ändå nöjd. Sammanlagt var det ändå drygt 60 kvinnor som sprang, joggade eller ploggade. Det är 60 fler än som skulle ha joggat annars.

Kvinnodagen blev en manifestation för bättre kvinnohälsa


Kvinnodagen blev alltså en manifestation för bättre kvinnohälsa. Det tycker Ayan behövs. Kvinnors hälsa är ett problem i Järva. Fler har diabetes här än i resten av Stockholm och många kvinnor känner ett tryck över bröstet redan innan de fyllt 40 år. Det kan vara stress eller svagt hjärta, men så är det inte i rikare delar av staden.

Geesgud och Rinkeby Run bjuder in till jogg på söndag kl. 13.15 från Tensta Tower

Att gå, jogga eller plogga är bra för hjärtat och det minskar stress. Därför hoppas Ayan att fler kvinnor i alla åldrar ska vilja göra det i vår. Så Ayans förening Geesgud och Rinkeby Run bjuder in till jogg på söndag kl. 13.15 från Tensta Tower (student-boendet i Tensta). Deltagarna delas förstås upp i grupper om max åtta deltagare. Den som inte kan komma på söndag är välkommen att komma nästa söndag, eller söndagen efter det. Samma tid och samma plats.

 – Det som gläder mig mest är att flera nya kvinnliga ledare steg fram. Järva behöver kvinnliga ledare, säger Ayan Mohamed.

Nu hoppas hon kunna behålla kontakten så att kvinnorna ska kunna bli certifierade löpnings-ledare.

Mårten Westberg, Rinkeby Run
Print Friendly, PDF & Email