Det var med stor besvikelse vi tog del av förslag till beslut i verksamhetsplan för 2021 och beskedet att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inte förnyar sitt samarbetsavtal med Folkets Husby.

Vi har svårt att förstå beslutet och tycker det är djupt beklagligt att det moderatledda styret inte ser värdet i att fortsätta partnerskapet med en så viktig mötesplats och knytpunkt i Järva.

Folkets Husby ger unga en röst för att kunna vara kreativa, utvecklas, organisera sig och protestera mot orättvisor

Folkets Husby är en verksamhet som omsätter demokrati och mänskliga rättigheter i praktiken, som hjälper och sysselsätter unga, nyanlända och personer som har svårt att få del av samhällets insatser. En annan viktig målgrupp, som annars är svår att nå, är kvinnor och föräldrar med barn under arton. Folkets Husby ger unga en röst för att kunna vara kreativa, utvecklas, organisera sig och protestera mot orättvisor. Att den grönblå majoriteten i stadsdelen inte värdesätter detta arbete är fullständigt obegripligt.

Det är välkänt att Rinkeby- Kista är en stadsdel som brottas med utmaningar kopplade till invånarnas förtroende för politiken och förvaltningen. Som mångårig lokalpolitiker i Järva vet Ole-Jörgen Persson, den nye ordföranden i stadsdelen, detta. Därför är beslutet om att inte förnya avtalet med Folkets Husby ett direkt svek inte bara mot Husby, utan hela Järva. 

Att lägga det i årets verksamhetsplan, och sedan inte ge någon förklaring, tyder på att själva verksamheten inte har gjort något fel utan att de grönblå i stadsdelsnämnden helt enkelt inte längre vill stötta Folkets Husby.

Vi vädjar till Ole-Jörgen Persson och övriga grönblå politiker i Rinkeby Kista att ompröva beslutet

Är det för att verksamheten först stöttades av det rödgrönrosa styret? Är det för att man satsar på lokaldemokrati? Eftersom att det grönblå styret avskaffat alla lokala demokratisatsningar när de tillträdde, eller handlar det om något annat? Vi kan bara spekulera, och det är precis vad invånarna i Rinkeby Kista och andra engagerade i Folkets Husby också kommer att göra om inga svar ges. För det blir konsekvensen när det grönblå styret medvetet lägger locket på och väljer att inte besvara några frågor om beslutet.

Vi vädjar till ordförande Ole-Jörgen Persson och övriga grönblå politiker i Rinkeby Kista stadsdelsnämnd att ompröva beslutet och istället öppna för ett långsiktigt samarbete med Folkets Husby. Motverka inte lokaldemokratin, stötta den!

Anna Rantala Bonnier, kommunfullmäktigeledamot
Farida Al-Abani, arbetsmarknadsnämnden,
båda för Feministiskt initiativ.

 

Print Friendly, PDF & Email
Annons: