”Alla ska få sin röst hörd”

Intervju

Resan har varit lång för Maher Turkie. Han kom till Sverige från Libanon som tioåring och mycket har hunnit hända i hans 39-åriga liv. Det har varit ett liv kantat av drogmissbruk, kriminalitet och utanförskap.
Men idag är Maher Turkie, grundaren till No2crimes, en förebild för många i orten.

– När man kom som ung till Sverige blev språket ett hinder då det var svårt att lära sig ett helt nytt språk och att känna sig utanför och annorlunda gjorde att onda tankar tog över.

Ett stort bråk eskalerade och blev en inledningen till ett liv i kriminella kretsar där allt handlade om pengar och lyx.

– När botten var nådd och jag fick satt i ett libanesiskt fängelse då växte tankar om min älskade mamma. Hon var min förebild och kämpade för att hela familjen skulle få ett bättre liv med sunda värderingar,     

Men det dröjde ett tag, och några vändor till, tills han ordnade upp sitt liv. Idag är han själv pappa och vill varken att hans egna barn eller någons annans barn ska gå samma väg som han gjort.

Maher har blivit en betydelsefull person i Malmö där han bor och arbetar. Han har brutit med sin kriminella bakgrund och han använder sociala medier för att nå ut till främst till unga.

– Målet är att alla ska få sin röst hörd.

Hans engagemang är vida brett och han ser gärna att civilsamhället agerar för gemensamma intressen där alla samarbetar för ett bättre samhälle för alla.

– Att träffa unga i samma situation som jag har varit i en gång är givande.  Det behövs en kraftsamling av människor som kan vara förebilder och visa att man kan lyckas komma ur sitt destruktiva liv. Ett liv som förgör familjer i grunden.

Idag reser Maher runt i landet och föreläser.

– Det behövs mycket förebyggande arbete i det allt hårdare klimatet. För en kriminell som vill ta sig ut ur den världen, då finns jag där som en stöttepelare.

No2crimes är en grupp på Facebook där alla kan känna sig välkomna.                                                                     

Krista Sirviö
Fatima Mohamed                             

 

Print Friendly, PDF & Email