Problemet som cirka 9000 invånare varav många äldre i Akalla står inför när matbutiken nu har stängt ska tas på allvar, skriver tre företrädare för Centerpartiet.

Ge exploateringskontoret i uppdrag att samordna samarbete med relevanta förvaltningar inom staden för att hitta tillfälliga lösningar så att invånarna i Akalla kan få tillgång till livsmedelsbutik under tiden ombyggnationen pågår.

Exempel på relevanta förvaltningar kan vara trafikkontoret, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, mark-och fastighetsägare inom och nära Akalla centrum med omnejd.

Vi är glada att majoriteten och Moderaterna i exploateringsnämnden ansluter sig till Centerpartiets förslag att besluta om detta. Detta betyder att exploateringskontoret nu har fått i uppdrag att se till att det finns en möjlighet till temporär lösning för livsmedelsbutik för invånarna i Akalla nu när Ica har stängt!

Svante Linusson (C) ledamot, exploateringsnämnden
Patrick Amofah (C) gruppledare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd samt ersättare i exploateringsnämnden
Kim Ekblom (C) ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Print Friendly, PDF & Email
Annons: