Ahmed Abdirahman får Kungliga patriotiska sällskapets medalj

Nyheter/Pressmeddelande

Ahmed Abdirahman tilldelas Fostrargärningsmedaljen av Kungl. Patriotiska Sällskapet för skapandet av viktiga mötesplatser för kulturutbyten och för att ha initierat en mer faktabaserad diskussion om förutsättningarna för integration.

2019 besökte fler än 50 000 människor Järvaveckan i nordvästra Stockholm. Sedan starten 2016 har den blivit en av Sveriges viktigaste mötesplatser. Syftet är att minska avståndet mellan medborgare, politiker och företagsledare. Järvaveckan drivs av den partipolitiskt och religiöst obundna Stiftelsen The Global Village. Nu belönas grundaren och stiftelsens vd Ahmed Abdirahman med medalj. 

”Sällskapets mål är att uppmärksamma personer som arbetar för det allmänna bästa. Ahmed Abdirahman har en självklar plats i denna skara, och det är en glädje att få dela ut denna traditionsrika medalj till honom”, säger Kungl. Patriotiska Sällskapets ordförande Erik Norberg.

För sitt helhjärtade engagemang i arbetet med att bygga broar mellan olika delar av samhället

Motivering
Kungl. Patriotiska Sällskapet tilldelar Ahmed Abdirahman Fostrargärningsmedaljen, utmärkelsen för människors fostran och lärande, för sitt helhjärtade engagemang i arbetet med att bygga broar mellan olika delar av samhället. Med kunskap och medkänsla har han möjliggjort en saklig diskussion om förutsättningar för goda kulturmöten, och med stort engagemang har han lyckats skapa viktiga mötesplatser som Järvaveckan, Stiftelsen The Global Village och Järva Film Festival.

”Det är en stor ära att få denna utmärkelse. Jag är inte ensam även om jag är grundare, vd och talesperson utåt. Vårt arbete är möjligt tack vare engagerade styrelseledamöter, kollegor och partners. Jag är mest stolt över att ha medmänniskor omkring mig som delar vår vision. Människan är central i vårt arbete. Jag är även stolt över att vi möjliggör möten mellan människor som sällan träffas”, berättar medaljören Ahmed Abdirahman.

Fostrargärningsmedaljen
Medalj för berömvärd fostrargärning utdelas inom uppfostrans och lärandets områden efter förslag från Sällskapets ledamöter sedan 1830. Exempel på tidigare mottagare är Barbara Bergström, Johan Kuylenstierna, Anna Rosling Rönnlund, Ola Rosling, Inger Enkvist, Birgitta Notlöf, Nina Balabina, Louise Westerberg, Louise Ankarcrona, Magnus Härenstam och Anders Carlberg.

bild på medaljen.
Foto: Jonas Ekströmer / TT
Print Friendly, PDF & Email