Framtiden oviss för moskén när Husby centrum byggs om

Nyheter

Förslaget om hur Husby centrum ska byggas om har bearbetats och ställs nu ut för granskning igen på medborgarkontoret i Husby. Men fortfarande är det oklart vad som ska hända med moskén i Husby.

Fram till den 29 september finns möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen innan beslut fattas. Omar Sayed, kassör i Husby Islamiska Kultur Center, är bekymrad.
– Vad ska hända med oss? Moskén har 600 medlemmar, som rör sig i centrum flera gånger varje dag. Vi är viktiga för områdets säkerhet.

Fastigheten där moskén är belägen idag ska rivas. Där kommer en ny fastighet att byggas för lägenheter, men i bottenplanet finns även lokaler planerade.
 – Men den nya chefen för Svenska bostäder säger att lokalen inte är lämplig för moskén, säger Omar Sayed.

Församlingen har funnits i Husby sedan 1986 och har varit verksam i lokalen på Edvard Griegsgången 7 under de senaste tio åren. Ända sedan detaljplanen visades första gången har  Husby Islamiska Kultur Center försökt få svar från politiker och tjänstemän om vad som händer med deras möjligheter att fortsätta sin verksamhet.

Joakim Larsson, M, lovade församlingen en lämplig lokal

Joakim Larsson, M, tidigare ordförande i Svenska Bostäders styrelse, lovade församlingen i december förra året att en lämplig lokal skulle hittas.

Men dagens ordförande i Svenska Bostäder, Dennis Wedin, M, har inte svarat på Nyhetsbyrån Järvas frågor om moskéns framtid i Husby.

Det har inte heller vice ordförande i Svenska Bostäders styrelse, Clara Lindblom, V, gjort.

Emil Westerdahl, distriktschef på Svenska bostäder i Järva, har också fått frågor om moskéns framtid, som skickats till honom per mejl. Inget svar.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Läs mer om detaljplanen här.

 

 

Print Friendly, PDF & Email