Rinkeby-Kista är den stadsdel i Stockholms län som per invånare hittills haft flest antal konstaterade fall av covid-19. Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm genomför därför en antikroppstestning i området för att se hur stor andel av invånarna som har antikroppar.

För att få en djupare kunskap om smittspridning av covid-19 i stadsdelen Rinkeby-Kista erbjuder Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm ett slumpmässigt urval av personer i stadsdelen att testa sig för förekomst av antikroppar i blodprover. Antikroppar visar att immunförsvaret känner igen covid-19-viruset, det vill säga att den testade har varit smittad av covid-19.

Testningarna genomförs vecka 26

Annons:

Det är viktigt att veta hur smittan ser ut i befolkningen. Rinkeby-Kista är det område som per invånare hittills haft flest konstaterat smittade i länet, även om smittspridningen idag har minskat och ser ut som i övriga delar av länet. Vi vill se hur stor andel av invånarna i stadsdelen som har antikroppar i relation till antal konstaterat smittade, vi misstänker ju att det är många som varit smittade utan att veta om det, säger Per Follin, smittskyddsläkare Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Testningarna kommer att genomföras under vecka 26 och målsättningen är att ungefär 1 500 personer kommer att delta. Det är helt frivilligt och alla som testar sig kommer att få ta del av sitt provsvar.

Det är helt frivilligt att delta

I dagarna har inbjudan att delta skickats till cirka 2 000 personer mellan 16 och 69 år som är folkbokförda i stadsdelen. Det är bara personer som fått en inbjudan som kan delta i just denna provtagning. Hälsokommunikatörer vid Transkulturellt centrum inom Region Stockholm kan svara på frågor från de som erbjuds testet. Hälsokommunikatörerna pratar arabiska, amarinja, persiska/dari, somali, tigrinja och ryska.  

Syftet med undersökningen är att få en djupare kunskap om smittspridning i befolkningen i stadsdelen Rinkeby-Kista. Denna studie är en av flera undersökningar som görs för att få en övergripande bild av smittspridningen i befolkningen i landet. Syftet med undersökningen är också att skapa underlag för riktade åtgärder.

Resultaten kommer sedan att sammanställas och analyseras i en rapport på gruppnivå så att inga enskilda personer kan identifieras

Läs mer om provtagning i Region Stockholm här: Förberedelser för utökad provtagning

Print Friendly, PDF & Email